آررره آبتو بریز تو کوسم

آررره آبتو بریز تو کوسم می‌خوام از هدیگه یه بچه شیطون داشته باشیم که کسی‌ خبر نداشته باشه بابای واقعیش کیه.

آبتو بریز تو کوسم