چه کوسی داره، خوش فرم و کلوچه ای

چه کوسی داره، خوش فرم و کلوچه‌ای شورت بندیشو درمیاره و اون جواهر گرانقیمت پدیدار میشه.

چه کوسی