کوس دادن به عشق اول و آخر

کوس دادن به عشق اول و آخر چیزی که همیشه درجه یک و خفن میمونه.

کوس دادن به عشق