با تمام وجود کیرتو حس میکنم

0 views
|

با تمام وجود کیرتو حس میکنم پس عشقم تا میتونی‌ امشب حالمو خوب کن.

با تمام وجود کیرتو حس میکنم
با تمام وجود کیرتو حس میکنم